18
maj
2010

SEF faller på eget grepp

Svensk elitfotboll är, uppenbarligen, ett alldeles för komplicerat ämne för att uteslutande handhas av Svensk Elitfotboll. Det är svårt att tycka annat efter de senaste årens utbrott av storhetsvansinne:

• Royal League. Svensk fotboll vintertid, i långbyxor. Varför kommer inte publiken? Varför vill ingen sända? undrade ett förvirrat SEF.

• Allsvenskan i mars. Ett nytt försök att sno publik från bandyn. Ett nytt misslyckande. Varför kommer inte publiken? undrar ett förvirrat SEF.

Nu stundar ett möte, där den sistnämnda frågan skall utredas. Ett tips är att utrusta sammanträdeslokalen med skrattmaskiner, av den typ som alltid hörs i olidliga amerikanska 25-minuterskomedier. Lars-Åke Lagrell, som alltid undviker sjuka människor, har distanserat sig. I första skedet sade han: ”Det är klubbarna som själva bestämt det här.” I andra skedet, när beslutets konsekvenser blivit uppenbara, sade han: ”Om jag hade vetat att det skulle gå så här hade jag ju aldrig bestämt något sådant”.

Självklart inte, lille Wittgenstein, men du hade heller inte stake nog att slå näven i bordet och säga ifrån när klubbarnas företrä-dare vädrade sitt storhetsvansinne. Det viktigaste för tillfället måste väl ändå vara att koncentrera krafterna för att få till de arenaförbättringar till stånd som krävs inför 2014? Om publiksiffrorna viker gör man antagligen bäst i att glömma saken.

Vi Tippa         Box 17004         104 62 Stockholm         tel: 08-444 74 30         Fax: 08-444 74 39