20
april
2010

Snart spelar vi höst/vår

Nu är det väl ändå dags att lätta på förlåten vad gäller den rekordtidiga vårstarten i Allsvenskan? Hittills har klubbarna ojat sig över publikbortfallet medan förbundsbasen kallt konstaterat att att starten lagts så här tidigt på klubbarnas begäran.

Men om man slutar läsa innantill i publikligan och istället lyfter blicken en aning blir vissa mönster tydliga:

• Landslagsverksamheten (både A och U21) kommer även i fortsättningen att kräva långa sommaruppehåll i Allsvenskan.

• Standardkraven på de allsvenska lagens anläggningar har höjts efter hand och kommer att effektueras fullt ut 2014. Det handlar bl.a. om belysning, planvärme och övertäckning. Men också om arenornas allmänna klass vad gäller utrymmen samt läktarnas beskaffenhet (UEFA:s bestämmelser).

Detta kan inte gärna handla om någonting annat än en stegvis förberedelse inför ett skifte av speltermin. Kalenderåret kommer alltså inom en snar framtid att skippas till förmån för en återgång till spel höst/vår.

Det är obekant vad ståplatsslöddret anser om detta. Men en god idé – när nu hela Allsvenskans arenabestånd står inför ännu ett kvalitetsmässigt lyft – är väl att obönhörligt bygga bort allt vad ståplats heter. Gör som i England. Sätt barnfamiljerna, deras komfort och säkerhet, i främsta rummet. Där får man dessutom en naturlig återväxt inför framtiden. Vart packet skall ta vägen är däremot osäkert. Får väl återgå till att svina hemma i tv-soffan...

Vi Tippa         Box 17004         104 62 Stockholm         tel: 08-444 74 30         Fax: 08-444 74 39