05
december
2016

AIK rämnar i personstrid

AIK Fotboll är på väg mot totalt sönderfall. Det kommande medlemsmötet (torsdag 15 december) blir en uppgörelse mellan flera stridande falanger inom klubben. Det gemensamma är att man från alla håll vill ha en ny styrelse. Men hur den ska se och vad som sedan ska följa är högst osäkert.

Personstrider mellan för sporten ointressanta individer har lett till vanskötsel. I ena ringhörnan vice ordföranden Johan Segui. I den andra vd Mikael Ahlerup. Vice ordföranden har petat i vd:ns arbetsuppgifter och till och med tagit ifrån honom vissa mandat. Striden gäller bl.a. förhållandet till AIK:s kommersiella partner Lagardère, som ställt miljonkrav efter påstått avtalsbrott. Ahlerup avvisar kravet kategoriskt. Men Segui och Lagardères Fredrik Hellqvist håller ihop, för att komplicera saken ytterligare.

Det kan utmynna i att AIK än en gång byter vd. Det kan också bli tvärtom – att vd sitter kvar och att Segui & Co ryker. Hur det än går lär inte utgången av mötet tillfredsställa alla.

Dessutom: Tvisten med Lagardère handlar om stora belopp. Sist och slutligen kommer striden att handla om vart en stor del av den förväntat jättelika transferpengen för Alexander Isak ska ta vägen.

Vi Tippa         Box 17004         104 62 Stockholm         tel: 08-444 74 30         Fax: 08-444 74 39