24
april
2012

Felskrik i domardebatten

Karl-Erik Nilsson har glidit in på Svenska Fotbollförbundet och tagit över Lars-Åke Lagrells ganska nedsuttna tron. Smålänning som smålänning? Nä! Den nye verkar ha egna idéer, och dessutom kuraget att våga stå för dem offentligt. Det känns "nyskapande" efter två decennier med den fege taktikräven Lagrell. Men, allt skulle kännas betydligt bättre om idéerna var bättre förankrade i tiden.

Nilsson vill ha femdomarsystem i Allsvenskan, helst fr.o.m. nästa år. Där har han fått mothugg av elitdomaren Jonas Eriksson, som anser att det varken finns tillräckligt med folk till det eller någon som vill stå framför AIK-klacken.

Må så vara. Men herrarna träter om fel saker. Betänk att dagens spelare hela tiden blir snabbare, och att domarna alltid är betydligt äldre än spelarna. Alltså: Två huvuddomare ser mer än en. Det är där förstärkningen måste till, så att den ansvarige slipper gissa så ofta som nu.

Det var det ena. Nästa sak gäller storbildsskärmarna, där nu Nilsson, Karlsson, Eriksson, och alla andra i domarskrået med vedsågarnamn, verkar vara ense om att repriserna skall censureras – särskilt om det är något som folk verkligen vill se! Var bollen inne? Var tacklingen rätt utförd? Skulle det ha varit inkast före målet? Där skämmer man ut sig själva. Att vägra konsultera videobilder och att vägra publiken chansen att med egna ögon konstatera ett feldomslut är skrattretande.

Nöj er med att ta in en ny domare (istället för två). Bygg ut den nuvarande kamerabevakningen av matcherna, med fasta kameror för mållinje och straffområde (plus läktarna bakom målen...) och ni skall se att det plötsligt blir enklare att få den respekt som krävs. Just nu sticker ni bara era nyklippta skallar djupare i sanden.

Vi Tippa         Box 17004         104 62 Stockholm         tel: 08-444 74 30         Fax: 08-444 74 39