27
mars
2017

Fotboll mål för brottslighet

Polisen varnar elitklubbarna för kriminellas försök att nästla sig in och skaffa sig hållhakar på spelare. Det handlar om att vilja styra spelarmarknaden och tjäna pengar på övergångar men att naturligtvis också påverka utgången av matcherna. Både elitspelare och talanger, alltså blivande stjärnor, kan räkna med att utsättas för detta.

Hur skulle det då gå till? Därom berättas inte i nyhetsrapporteringen. Men spelskulder är en naturlig väg in i fel sorts umgänge. En annan är påverkan inom de parallella klansamhällen som existerar i vissa invandrargrupper och som inte sällan är knutna till organiserad brottslighet. Fotbollsspelare ses som presumtiva inkomstkällor. Hot och påtryckningar, ibland personliga och ibland gentemot familjemedlemmar, kan användas för att tillskansa sig kontroll över spelare inom den egna gruppen.

Det är en bister verklighet och svårhanterliga förhållanden för polisen. Normala lagar och bestämmelser smäller inte särskilt högt i de alltmer slutna invandrargrupper som inte är intresserade av att integreras i det svenska samhället. Frågor möts med tystnad eller förnekanden. Det är med säkerhet ett problem vi bara sett början på.

Vi Tippa         Box 17004         104 62 Stockholm         tel: 08-444 74 30         Fax: 08-444 74 39